Per motius de seguretat i atenent als requeriments de la Llei de l'Esport, a partir d'aquest cap de setmana els nens MENORS de 7 ANYS d'edat sense el carnet de soci que vulguin entrar al Palau Olímpic, hauran de RECOLLIR la seva entrada a la taquilla d’INVITACIONS abans del partit. Per a això, serà necessari complir els següents requisits:

- Anar acompanyat d'un adult

- Presentar documentació (DNI, passaport, llibre de família ...) que acrediti que l’infant és menor de 7 anys